Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УУЛЗАЛТ, ӨДӨРЛӨГ “GOVSEC-2017”

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг төрийн байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлуудыг тодорхойлох, мэдээллийн аюулгүй байдлын чадавх, чадварыг бэхжүүлэх, шинэ техник технологийн шийдлийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох, арга туршлагаа хуваалцах боломжийг олгох нь энэхүү арга хэмжээний зорилго юм.

Хамтран зохион байгуулагч

Хөтөлбөр

ЦагАрга хэмжээ
09:00 – 09:30Бүртгэл
09:40 – 10:10Нээлт
10:10 – 10:25Сэдэв 1: “Мэдээлэл, харилцаа холбооны бодлого”, “Мэдээллийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр, эрсдэлийн үнэлгээний тайлан”
Илтгэгч: Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын МТБЗХ -ийн дарга Б.Билэгдэмбэрэл
10:25 – 10:40Сэдэв 2: “Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт”
Илтгэгч: Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ажлын албаны ахлах рэферент О.Золбаяр
10:55 – 11:10Сэдэв 3: “Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль”
Илтгэгч: Тагнуулын ерөнхий газар ажилтан Ч.Алтантөр
11:10 – 11:25Сэдэв 4: “Засгийн газар руу чиглэсэн халдлагуудын олон улсын болон монголын жишээ”
Илтгэгч: MNCERT/CC П.Энхсайхан
11:25 – 11:40Хэлэлцүүлэг – 1
11:40 – 12:10Цайны завсарлага
12:10 – 12:25Сэдэв 5: “Төрийн байгууллагуудын цахим орчны нөхцөл байдал”
Илтгэгч: Төрийн мэдээлэл холбооны газар Д.Мөнхжаргал
12:25 – 12:40Сэдэв 6: “Төрийн байгууллагуудын цахим хуудас, цахим шуудангийн аюулгүй байдал”
Илтгэгч Үндэсний дата төв УТҮГ МАБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Цэнгүүнжав
12:40 – 12:55Сэдэв 7: “Цахим орчинд үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн нөхцөл байдал”
Илтгэгч: Эрүүгийн цагдаагийн албаны кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга дэд хурандаа Т.Очирбат
12:55 – 13:10Сэдэв 8: “Кибер аюулгүй байдал Хууль сахиулах их сургуулийн жишээн дээр”
Илтгэгч: Хууль сахиулах их сургуулийн Мэдээлэл технологи аюулгүй байдлын албаны дарга хурандаа М.Энхтайван
13:10 – 13:25Хэлэлцүүлэг – 2
13:25 – 13:55Цайны завсарлага
13:55 – 14:10Сэдэв 9: “Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төвийн танилцуулга"
Илтгэгч: MNCERT/CC гүйцэтгэх захирал Ж.Наранбат
14:10 – 14:25Сэдэв 10: “Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааны чиг хандлага”
Илтгэгч: MNCERT/CC Л.Галбаатар
14:25 – 14:40Сэдэв 11: “Cyber Security Operation Center”-н үйл ажиллагаа
Илтгэгч: MNCERT/CC Г.Сандагсүрэн
14:40 – 15:10Санал асуулга, нэгдсэн хэлэлцүүлэг
15:10 – 15:30Зөвлөмжийн төслийг хэлэлцэх
15.30 – 15:50Хаалт