Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

where information lives...

Бидний тухай

Танилцуулга

Үндэсний дата төв нь Монгол Улсад цахим засаглалыг хөгжүүлэх зорилго бүхий Цахим монгол, Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн Газрын 2009 оны 183 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан бөгөөд Монгол Улсын үндэсний цахим мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, боловсруулалтын үйлчилгээ эрхлэх үндсэн үүрэг бүхий улсын төсөвт үйлдвэрийн газар юм.

  • Алсын хараа: Монгол Улсын мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий байгальд ээлтэй үндэсний хэмжээний байгууллага болно.
  • Эрхэм зорилго: Монгол Улсын цахим үйлчилгээний дэд бүтэц, суурь хөгжлийг бид бэхжүүлнэ.
  • Уриа: Төрийн үйлчилгээг таны гарт.
  • Үнэт зүйлс:
    • Санаачлагатай
    • Ёс зүйтэй
    • Мэргэжлийн

Байгууллагын Чиг үүрэг

Тус төв нь эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.