Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого

дэлгэрэнгүй

МУ -ын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт

МУ -ын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт

дэлгэрэнгүй

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

дэлгэрэнгүй

ЗГ -руу чиглэсэн халдлагуудын олон улсын болон монголын жишээ

ЗГ -руу чиглэсэн халдлагуудын олон улсын болон монголын жишээ

дэлгэрэнгүй

Төрийн байгууллагын цахим шуудан, цахим хуудасны аюулгүй байдал

Төрийн байгууллагын цахим шуудан, цахим хуудасны аюулгүй байдал

дэлгэрэнгүй

Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв

Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв

дэлгэрэнгүй

Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааны чиг хандлага

Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааны чиг хандлага

дэлгэрэнгүй