Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...


Танилт нэвтрэлтийн систем 

     Танилт нэвтрэлтийн систем нь цахим орчинд бүхий л төрлийн цахим үйлчилгээг авахад тухайн иргэнийг таньж баталгаажуулах боломжийг бүрдүүлэх, хувийн хэвшил болон төрийн үйлчилгээний өөр хоорондоо харилцан хамааралгүй системүүдтэй нягт уялдаатай ажиллах боломжтой платформ бүхий систем юм.

       Хэрэглэгч та танилт нэвтрэлтийн системийг 1 удаа ашиглан нэвтэрснээр тус системд холбогдсон бүх төрлийн системүүд рүү нэвтрэх эрхтэй болно. 


Уламжлалт системүүдийн сул тал

Нэвтрэлтийн системийн давуу тал:

ИРГЭНИЙГ ТАНЬЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХЭЛБЭР:

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ШАТ ДАРААЛАЛ:

ЗААВАР ЗӨВЛӨМЖ:

Developer.sso.mn цахим хуудаснаас системд холбогдох, веб сервис дуудах хувилбар, веб сервисийн жагсаалт, сервис дуудах жишээ кодуудыг харах боломжтой.
Шаардлагатай тохиолдолд санал хүсэлт , алдааны мэдээллээ хавсаргаад https://info@datacenter.gov.mn цахим хаяг руу илгээнэ үү.

НИЙТЛЭГ АСУУЛТ ХАРИУЛТ:

Шинээр үйлчилгээ авах хүсэлтээ "Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам"-д албан бичгээр ирүүлэх ба үйлчилгээг ашиглах зориулалт, хариуцах мэргэжилтний мэдээллийг тусгасан байна. Бусад техникийн тусламж заавар зөвлөгөөг "developer.sso.gov.mn" цахим хуудаснаас харах боломжтой.
Гэрээ байгуулсан байгууллагууд сервис нэмэх тохиолдолд тухайн сервисийн нэр болон өөрийн эзэмших токений хамт албан хүсэлтээр Үндэсний Дата Төвд ирүүлнэ.
 2022 оны 09-р сарын 1-нийг хүртэл Үндэсний Дата Төв сунгалтыг хийнэ.
Үйлчилгээний төлбөрийн нэхэмжлэхийн талаар "billing.datacenter.gov.mn" хэрэглэгчийн цахим хуудсанд өөрийн хандах эрхээр нэвтэрч дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу
“Developer.sso.gov.mn” цахим хуудаснаас веб сервисийн жагсаалт, холбохдох зааврыг харах боломжтой. Шаардлагатай тохиолдолд санал хүсэлт , алдааны мэдээллээ хавсаргаад info@datacenter.gov.mn цахим хаяг руу илгээнэ үү.