Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...


“ДАН” танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн систем 

     “Дан” танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн систем нь цахим орчинд бүхий л төрлийн цахим үйлчилгээг авахад тухайн иргэнийг таньж баталгаажуулах боломжийг бүрдүүлэх, хувийн хэвшил болон төрийн үйлчилгээний өөр хоорондоо харилцан хамааралгүй системүүдтэй нягт уялдаатай ажиллах боломжтой платформ бүхий систем юм.

       Хэрэглэгч та “Дан” танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн системийг 1 удаа ашиглан нэвтэрснээр тус системд холбогдсон бүх төрлийн системүүд рүү нэвтрэх эрхтэй болно. 


СИСТЕМИЙН ОНЦЛОГ:
Уламжлалт системүүдийн сул тал:

Нэгдсэн нэвтрэлтийн системийн давуу тал:


ИРГЭНИЙГ ТАНЬЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХЭЛБЭР:

ДАН системд холбогдох мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас авна уу: https://developer.sso.gov.mn