Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

RACK MOUNT

Зогсуур түрээс

Таны сервер "Tier III" стандартад нийцсэн зориулалтын орчинд байршина...

rack mount

Зогсуур түрээс

Мэдээллийн технологийн зориулалтын орчин нөхцөлд байршуулсан серверийн зогсуур /rack/-т хэрэглэгчид өөрийн сервер тоног төхөөрөмжөө байршуулан ашиглах боломжийг олгож буй үйлчилгээ юм.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ШАТ ДАРААЛАЛ: