Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

RACK MOUNT

Зогсуур түрээс

Таны сервер "Tier III" стандартад нийцсэн зориулалтын орчинд байршина...

rack mount

Зогсуур түрээс

Мэдээллийн технологийн зориулалтын орчин нөхцөлд байршуулсан серверийн зогсуур /rack/-т хэрэглэгчид өөрийн сервер тоног төхөөрөмжөө байршуулан ашиглах боломжийг олгож буй үйлчилгээ юм.

Сарын төлбөр99000 1 unit
Давуу тал


  • Цахилгаан тэжээлийн болон интернэт сүлжээний тасалдалгүй найдвартай ажиллагаа
  • Техникийн үзүүлэлт, стандартыг хангасан зориулалтын орчин
  • Ашиглалтын нэмэлт зардалгүй