Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...
Төрийн байгууллагын

ТӨРИЙН БАЙГУУЛАГЫН ЦАХИМ ШУУДАН


ТӨРИЙН БАЙГУУЛАГЫН ЦАХИМ ШУУДАН

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ШАТ ДАРААЛАЛ:

БҮРТГЭЛТЭЙ Э-МЭЙЛ ХАЯГ ШИНЭЧЛЭХ:

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Төрийн байгууллагын цахим шуудангийн систем ашиглах гарын авлагатай доорх холбоосоор танилцана уу.
: Цахим шуудангийн удирдлагын хэсэгт алдаатай нэвтрэх оролдлого олон давтан хийх, тухайн сүлжээний хаягаас сэжигтэй хандалт илэрсэн тохиолдолд тухайн IP хаягийг систем автоматаар блок хийдэг бөгөөд энэ тохиолдолд гадаад IP хаягаа бидэнд илгээж шалгуулах шаардлагатай. Гадаад хаяг шалгах зааврыг https://customer.datacenter.gov.mn хэрэглэгчийн системийн Мэдлэгийн сан хэсгээс авна уу. Холбоос: https://customer.datacenter.gov.mn/index.php?rp=/knowledgebase/8/-IP---.html
Цахим шуудангийн удирдлагын нэр нууц үгээ мартсан тохиолдолд та өөрийн бүртгэлтэй цахим шуудангийн хаягаасаа info@datacenter.gov.mn хаягт нууц үг сэргээх хүсэлт илгээх эсвэл хэрэглэгчийн системээр хүсэлт үүсгэн илгээснээр сэргээж авах боломжтой. Эсвэл та https://customer.datacenter.gov.mn хэрэглэгчийн системд нэвтрэн тус системээс “cPanel” удирдлагын хэсэгт шууд хандах боломжтой.
: Цахим шуудангийн удирдлага болон хэрэглэгчийн нууц үг нь 90 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна Нууц үгийг шинэчлэхийн тулд дараах үйлдлүүдийг хийнэ: https://customer.datacenter.gov.mn/index.php?rp=/knowledgebase/1/----.html