Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

2022 оны хагас жилийн байдлаар Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой 2666 гомдлыг хүлээн авч цаг тухай бүрд нь шийдвэрлэн ажиллав.


ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээн авах эх сурвалж. Үүнд: