Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...
01

Webmail.gov.mn

Төрийн цахим шуудан webmail.gov.mn. Цахим орчинд төрөл бүрийн програм хангамжийг ашиглан хэрэглэж болно. Манай байгууллагаас үзүүлж бий энэхүү үйлчлээг “Samsung ,Iphone , Ipad , Outlook” зэрэгт тохиргоог хэрхэн хийх талаар зааварчлааг хүргэж байна.

01

Цахим шуудангийн эрх шинэчлэх тухай

Цахим шуудангийн удирдлага болон хэрэглэгчийн нууц үг нь 90 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Нууц үгийг шинэчлэхийн тулд дараах үйлдлүүдийг хийнэ:

1.  Интернэт хөтөч програм (Mozilla firefox, Google Chrome, Internet explorer зэрэг) ашиглан Цахим шуудангийн системийн “email.gov.mn” хаягаар хандан хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг оруулахад нууц үг шинэчлэх цонхонд автоматаар шилжинэ.
2.  Хуучин нууц үгээ оруулж, шинээр солих нууц үгийг 2 удаа оруулж баталгаажуулна. Шинэ нууц үг нь том, жижиг үсэг, тоо, тэмдэгт агуулсан, тэмдэгтийн урт 8-аас дээш  буюу нууцлалын чанар нь 80% болон түүнээс дээш байх шаардлагатай.3.  Шинэ нууц үгээр дахин нэвтэрнэ. Та нууц үгээ сольсны дараа refresh (ctrl+F5, ctrl+shift+r) хийж “browser cache”-ийг устгана уу.
4.  Мэйлийн клиент програмд (MS outlook, Thunderbird болон гар утасны апп-ууд) тохируулсан хуучин нууц үгийг шинэчилж тохируулна.

01

Microsoft Outlook 2013

Microsoft Outlook - Account Information - Account Settings  - Add Account сонголтыг сонгоно.


02

Add Account

"Manual Setup or additional server types" сонголтыг сонгож дараагийн алхамд шилжинэ.

03

Choose Service


 1. User Information
  Your Name : Хэрэглэгчийн нэр байна.
  Email Address : цахим шуудангийн хаяг. Жишээ нь: "user@yourdomain.gov.mn"

 2. Server Information

  Account Type : IMAP  сонголтыг сонгоно.
  Incoming mail server : imap.gov.mn
  Outgoing mail server (SMTP) : smtp.gov.mn

 3. Logon information

  User Name :user@yourdomain.gov.mn
  Password :************

 4. Require logon using Secure Password Authenticaton (SPA) Сонголтыг идэвхжүүлнэ.
 5. More Settings   товчийг дарж  Internet Email Settings Харилцах цонхны
  1. Outgoing Server Талбараас: My outgoing server (SMTP) require authentication Сонголтыг идэвхжүүлнэ.
  2. Advenced талбараас:
   1. Incoming Server (IMAP) портыг 993, Use the following type of encrypted connection : SSL  болгоно.
   2. Outgoing Server (SMTP) портыг 465, Use the following type of encrypted connection : SSL  Болгож өөрчлөлтүүдийг хийж дуусаад, шалгахад  
    -Log onto incoming mail server (IMAP)-Completed
    -Send test e-mail message-Completed  Гэсэн хариу мэсэж гарвал танай тохиргоо амжилттай болсон байна.

04

IMAP  port


Secure SMTP (SSMTP) - port 465
IMAP4 over SSL (IMAPS) - port 993


01

ANDROID

Settings – Personalization – Accounts – Add Account сонголтыг сонгоно.

02

PERSONAL (IMAP)


 1. Enter your email: Цахим шуудангийн хаяг жишээ: “user@yourdomain.gov.mn”
 2. Password: Та өөрийн нууц үгээ оруулна
03

INCOMING SERVER SETTINGS


 1. Username: Цахим шуудангийн хаяг жишээ: user@yourdomain.gov.mn
 2. Password: Та өөрийн нууц үгээ оруулна
 3. Server: imap.gov.mn
 4. Delete email from server: Never болгоно
04

OUTGOING SERVER SETTINGS


 1. Username: Цахим шуудангийн хаяг жишээ: user@yourdomain.gov.mn
 2. Password: Та өөрийн нууц үгээ оруулна
 3. SMTP server: smtp.gov.mn
05

YOUR ACCOUNT IS SET UP AND EMAIL IS ON ITS WAY

 1. Account name (optional): Цахим шуудангийн хаяг жишээ: user@yourdomain.gov.mn
 2. Your name: Хэрэглэгчийн нэрээ бичнэ.

Next товч дарж бүртгэл дуусна

01

IPHONE

Settings - Mail - Accounts - Add Account - Other - Add Mail Account сонголтыг сонгоно.

02

NEW ACCOUNT


 1. Name: Хэрэглэгчийн нэр байна.
 2. Email: Цахим шуудангийн хаяг жишээ нь: “user@yourdomain.gov.mn”
 3. Password: Та өөрийн нууц үгээ оруулна.
 4. Description: Өөрийн нэр болон домайн нэрээ бичиж болно.

Next товчийг дарна.

03

IMAP болон POP

IMAP гэсэн сонголтыг сонгоно

04

INCOMING MAIL SERVER


 1. Host name: imap.gov.mn
 2. User Name: цахим шуудангийн хаягаа бичнэ жишээ нь: “user@yourdomain.gov.mn”
 3. Password: Та өөрийн нууц үгээ оруулна.
05

OUTGOING MAIL SERVER


 1. Host Name: smtp.gov.mn Save товчийг дарна
06

ACCOUNTS


 1. Бүртгэгдсэн майл хаяг дээрээ дарж ороод Account сонголт дээр дарж орно.
 2. Advanced сонголт дээр дарж ороод Use SSL тохиргоог идэвхтэй болгон Account хэсэгрүү буцан ороод Done товч дээр дарна.