Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

Зуны цагийн хуваарьт өөрчлөлт орсон тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 09-ний 82 дугаар тогтоолын дагуу жил бүрийн 3 дугаар сарын сүүлчийн долоо хоногийн Баасан гарагаас Бямба гарагт шилжих шөнийн 02 цагаас эхлэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цагийн тооллыг нэг цагаар урагшлуулах байсныг Засгийн газрын 2017 оны 2 дугаар сарын 08 ны өдрийн 50-р тогтоолоор хүчингүйд тооцож зуны цагийн хуваарьт шилжихгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

Үүнтэй холбоотойгоор мэдээллийн систем байрших үйлдлийн системийн tzdata багц 2017a (2017-02-28) хувилбар болж шинэчлэгдсэн ба хуучин дүрмийн дагуу энэ жилийн 3 сарын 24 -ны өдөр систем автоматаар цаг өөрчлөгдөхөөс өмнө тус багцийг шинэчлэх шаардлагатай. Системийн цаг зөрөх нь мэдээллийн системийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдахад хүргэж болзошгүй юм.

Линукс систем дээр tzdata багц шинэчлэгдсэн эсэхийг шалгах

[root@server_node_1 ~]# zdump -v Asia/Ulan_Bator | grep 2017
Asia/Ulan_Bator Fri Mar 24 17:59:59 2017 UTC = Sat Mar 25 01:59:59 2017 ULAT isdst=0 gmtoff=28800
Asia/Ulan_Bator Fri Mar 24 18:00:00 2017 UTC = Sat Mar 25 03:00:00 2017 ULAST isdst=1 gmtoff=32400
Asia/Ulan_Bator Fri Sep 29 14:59:59 2017 UTC = Fri Sep 29 23:59:59 2017 ULAST isdst=1 gmtoff=32400
Asia/Ulan_Bator Fri Sep 29 15:00:00 2017 UTC = Fri Sep 29 23:00:00 2017 ULAT isdst=0 gmtoff=28800

Хэрэв дээрх үр дүн гарч байвал 2017 онд 2 удаа цаг солигдох тухай мэдээлэл байгааг харж болно. Хэрэв 2017а хувилбарт шилжсэн бол 2017 оны мэдээлэл олдохгүй байх юм.

tzdata багцийн сүүлийн хувилбарыг https://www.iana.org/time-zones/repository/tz-link.html холбоос дээрээс татаж авна уу. "Package manager" ашиглан шинэчлэх бол

2017a хувилбар таны package manager -ийн repository -д байгаа эсэхийг шалгаарай. Жишээ нь: apt search tzdata

# red hat суурьтай үйлдлийн системүүд
yum update tzdata
# debian суурьтай үйлдлийн системүүд
apt upgrade tzdata

Үйлдлийн систем болон програм хангамжид ашиглахад зориулсан дэлхийн цагийн бүсүүдийн мэдээллийг агуулах өгөгдлийн санг “tz database”, “tzdata”, IANA (Internet Assigned Numbers Authority) цагийн бүсийн өгөгдлийн сан гэж нэрлэдэг. Энэхүү өгөгдлийн санд 1970 оноос хойших цагийн бүсүүдийн өөрчлөлтийг түүхчлэн хадгалсан байдаг. Өөрчлөлтүүдийг жилд хэд хэдэн удаа шинэчлэн өгөгдлийн сангийн шинэчилсэн хувилбарыг үүсгэдэг.

Daylight saving time (DST) дүрэмд нэр бүхий дүрмийн багцууд багтана. Дүрмийн багцад нэг болон олон тооны дүрмийн мөрүүд агуулагдана. Дүрмийн мөрөнд түүний хамаарах дүрмийн нэр, мөрдөгдөж эхлэх эхний жил, хэдий хүртэл мөрдөгдөх, тухайн жилийн аль сарын ямар өдөр, аль цагт цагийн ямар өөрчлөлт хийгдэхийг тодорхойлж өгсөн байдаг. Жишээ нь:

# Rule NAME  FROM  TO   TYPE  IN   ON   AT   SAVE  LETTER/S
Rule  US   1918  1919  -    Mar   lastSun 2:00  1:00  D
Rule  US   1918  1919  -    Oct   lastSun 2:00  0    S
Rule  US   1942  only  -    Feb   9    2:00  1:00  W # War
Rule  US   1945  only  -    Aug   14   23:00u 1:00  P # Peace
Rule  US   1945  only  -    Sep   30   2:00  0    S
Rule  US   1967  2006  -    Oct   lastSun 2:00  0    S
Rule  US   1967  1973  -    Apr   lastSun 2:00  1:00  D
Rule  US   1974  only  -    Jan   6    2:00  1:00  D
Rule  US   1975  only  -    Feb   23   2:00  1:00  D
Rule  US   1976  1986  -    Apr   lastSun 2:00  1:00  D
Rule  US   1987  2006  -    Apr   Sun>=1 2:00  1:00  D
Rule  US   2007  max   -    Mar   Sun>=8 2:00  1:00  D
Rule  US   2007  max   -    Nov   Sun>=1 2:00  0    S
....
# Rule NAME  FROM  TO   TYPE  IN   ON   AT   SAVE  LETTER
Rule  NYC   1920  only  -    Mar   lastSun 2:00  1:00  D
Rule  NYC   1920  only  -    Oct   lastSun 2:00  0    S
Rule  NYC   1921  1966  -    Apr   lastSun 2:00  1:00  D
Rule  NYC   1921  1954  -    Sep   lastSun 2:00  0    S
Rule  NYC   1955  1966  -    Oct   lastSun 2:00  0    S
# Zone NAME      GMTOFF RULES  FORMAT [UNTIL]
Zone America/New_York  -4:56:02 -   LMT   1883 Nov 18 12:03:58
-5:00  US   E%sT  1920
-5:00  NYC   E%sT  1942
-5:00  US   E%sT  1946
-5:00  NYC   E%sT  1967
-5:00  US   E%sT

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database эндээс үзнэ үү.