Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

Мэдэгдэл

“Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ”-нд Мэдээллийн Аюулгүй байдлын газраас 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 20:00 цагаас 23:00 цагийн хооронд төлөвлөгөөт ажил хийгдэх тул тус хугацаанд “Төрийн мэдээлэл солилцооны систем”, “Танилт нэвтрэлтийн систем” , “И-Монголиа систем” болон холбогдох бусад системийн үйлчилгээ тасалдахыг үүгээр мэдэгдэж байна.