Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

“ХУР” СИСТЕМИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИНЭЧИЛНЭ YY

Монголын үндэсний олгох гэрчилгээ “MNICA - 2018” нь 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр дуусч байгаатай холбогдуулан Төрийн мэдээлэл солилцооны “ХУР” системийн сертификатыг шинэчилсэн тул “ХУР” системд холбогдсон нийт байгууллага, аж ахуй нэгжүүд үндэсний олгох гэрчилгээ “MNICA - 2021” сертификатыг суулгаж тохируулах шаардлагатай байна.

Иймд дараах холбоосоор орж гэрчилгээг татах, гэрчилгээг тохируулах зааврыг харна уу.