Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

Мэдээллийн аюулгүй байдлын “GOVSEC-2017” уулзалт, өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг дөрийн байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд тулгамдаж бий мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлуудыг тодорхойлох, мэдээллийн аюулгүй байдлын чадавх, чадварыг бэхжүүлэх, шинэ техник технологийн шийдлийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох, арга туршлагаа хуваалцах боломжийг олгох зорилготой мэдээллийн аюулгүй байдлын “GOVSEC-2017” уулзалт, өдөрлөг 2017 оны 4 дугаар сарын 28-нт “хуули сахиулахын их сургуули” дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Ог арга хэмжээг монгол улсын засгийн газрын гэрэг эрхлэх газар, үндсэний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дэмжлэгтэйгээр “үндсэний тад дөв” УТҮГ “дөрийн мэдээлэл холбооны газар”, “цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын дөв” дөрийн бус байгууллага –-тай хамтран анх удаа зохион байгуулж байна.

Өдөрлөгт хэлэлцэгдсэн илтгэлүүд:

  • “Мэдээлэл харилцаа холбооны бодлого”
  • “Мэдээллийн аюулгүй байдлын үндсэний хөтөлбөр, эрсдэлийн үнэлгээний тайлан”
  • “Монгол улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт”
  • “Дөрийн болон албаны нууцын тухай хуули”
  • “Засгийн газар р чиглэсэн халдлагуудын олон улсын болон монголын жишээ”
  • “Дөрийн байгууллагуудын цахим орчны нөхцөл байдал”
  • “Дөрийн байгууллагуудын цахим хуудас, цахим шуудангийн аюулгүй байдал”
  • “Цахим орчинд үйлдэгдэж бий гэмт гэргийн нөхцөл байдал”
  • “Кибер аюулгүй байдал ХСИС-гийн жишээн дээр”
  • “Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааны чиг хандлага”

Өдөрлөгөөр хэлэлцэгдсэн илтгэлүүд “үндсэний тад дөв” УТҮГ-гийн www.datacenter.gov.mn цахим хуудасанд байршсан ба дараах холбоосоор танилцах боломжтой.

Https://datacenter.gov.mn/blog/category/govsec

Уулзалт, өдөрлөгт яамд, агентлагууд, нийслэлийн харъяа байгууллагууд, дөрийн өмчт компани болон үйлдвэрийн газруудын бодлого төлөвлөлт, тамаагийн газар, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгжийн удирдах ажилтан, албан хаагч нар оролцов. GOVSEC уулзалт өдөрлөгийг цаашда жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагдах ба уулзалт, өдөрлөгөөр хэлэлцэгдсэн асуудлуудын хүрээнд дараах зөвлөмжийг гаргалаа