Үндэсний Дата Төв | Where Information lives...

Мэдээллийн аюулгүй байдлын “GOVSEC-2017” уулзалт, өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

Мэдээллийн технологийн хөгжлийг төрийн байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй мэдээллийн аюулгүй байдлын асуудлуудыг тодорхойлох, мэдээллийн аюулгүй байдлын чадавх, чадварыг бэхжүүлэх, шинэ техник технологийн шийдлийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох, арга туршлагаа хуваалцах боломжийг олгох зорилготой мэдээллийн аюулгүй байдлын “GOVSEC-2017” уулзалт, өдөрлөг 2017 оны 4-р сарын 28 - нд “Хууль сахиулахын их сургууль” дээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Уг арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дэмжлэгтэйгээр “Үндэсний дата төв” УТҮГ “Төрийн мэдээлэл холбооны газар”, “Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл удирдлагын төв” ТББ –тай хамтран анх удаа зохион байгуулж байна.

Өдөрлөгт хэлэлцэгдсэн илтгэлүүд:

  • “Мэдээлэл харилцаа холбооны бодлого”
  • “Мэдээллийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр, эрсдэлийн үнэлгээний тайлан”
  • “Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт”
  • “Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль”
  • “Засгийн газар руу чиглэсэн халдлагуудын олон улсын болон Монголын жишээ”
  • “Төрийн байгууллагуудын цахим орчны нөхцөл байдал”
  • “Төрийн байгууллагуудын цахим хуудас, цахим шуудангийн аюулгүй байдал”
  • “Цахим орчинд үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн нөхцөл байдал”
  • “Кибер аюулгүй байдал ХСИС-ийн жишээн дээр”
  • “Кибер аюулгүй байдлыг хангах талаар улс орнуудын хамтын ажиллагааны чиг хандлага”

Өдөрлөгөөр хэлэлцэгдсэн илтгэлүүд “Үндэсний дата төв” УТҮГ-ын www.datacenter.gov.mn цахим хуудсанд байршсан ба дараах холбоосоор танилцах боломжтой.

https://datacenter.gov.mn/blog/category/govsec

Уулзалт, өдөрлөгт яамд, агентлагууд, нийслэлийн харьяа байгууллагууд, төрийн өмчит компани болон үйлдвэрийн газруудын бодлого төлөвлөлт, тамгын газар, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгжийн удирдах ажилтан, албан хаагч нар оролцов. GOVSEC уулзалт өдөрлөгийг цаашид жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагдах ба уулзалт, өдөрлөгөөр хэлэлцэгдсэн асуудлуудын хүрээнд дараах зөвлөмжийг гаргалаа.